Side for bankene

Informasjon til banken​

Om vår rolle som finansrådgiver til boliglånskunder.

Om Clinsj

Clinsj er et fintech-/finansmegler-selskap som bruker våre data til å rådgi kundene om prising av boliglån. Våre medarbeidere har lang erfaring fra bank. Vi er medlem av Finans Norge.

Clinsj er et fintech-/finansmegler-selskap som bruker våre data til å rådgi kundene om prising av boliglån.  

Våre medarbeidere har lang erfaring fra bank. Vi er medlem av Finans Norge.

Vi jobber på oppdrag for boliglånskunden

Vi er kun på kundens side og opererer basert på en formell fullmakt fra dem. For å kunne rådgi kunden på mest mulig korrekt måte, trenger vi å få faktaopplysningene som utestående kunde har hos dere – vi ber om en nedbetalingsplan per lån.
Dette er hjemlet i Finansavtaleloven (§48a.2) og basert på den fullmaktsavtalen kunden har gitt oss. 
Avtalen er i digitalt format og signert av kunden med BankID. Det sørger for at man kan være sikker på hvem kunden er og at signaturen er gyldig. Avtalen bygger på formatet for fremtidsfullmakt, men er mer begrenset.

Finansmegler – ikke agent

Vi søker ikke kompensasjon fra bankene vi jobber med, men er i stedet betalt av kunden.  

 

Partner med ingen – venn med alle.

Huslånsprising er kompleks og uoversiktlig

Vi er et dataselskap!

Vi ønsker å utvikle hvordan vi best kan utveksle avtaler og nedbetalingsplaner mellom oss.

Vi anslår at vi vil være i kontakt med dere på vegne av våre kunder etter hver renteforandring og minst hvert kvartal. 

Vi har stor fleksibilitet på vår side med data og kan gi data tilpasset deres automatiserings-rutiner i den grad det er ønskelig for dere, evt. så kan vi gjøre dette manuelt med fysisk media.

Eksempel på en gruppe i en bank:

  • 19 kunder
  • 162m sikkerhet
  • 81m lån

 Sikkerhetsverdi

 Lån

6,300,000

3,593,733

4,379,344

2,555,000

3,978,892

2,300,000

6,000,000

2,799,000

13,685,563

3,350,000

5,750,000

2,151,000

 6,953,512

1,556,000

15,000,000

6,585,000

3,317,299

2,840,000

4,895,855

2,600,000

5,406,067

3,834,000

14,909,066

9,000,000

4,500,000

3,520,000

12,198,755

8,000,000

4,500,000

467,000

22,375,314

12,000,000

14,107,968

9,432,236

2,700,000

3,000,000

11,000,000

1,780,000

161,957,635

81,362,969

Vårt team har lang bankerfaring

Vi har bakgrunn fra bank – vi forstår markedet og har en faktabasert forhandlingsprosedyre.

Simen Munter

Simen mener at det er selvsagt at det skal lønne seg å være en lojal kunde. Han har jobbet i ledelse i bank i nesten 30 år og er spesielt interessert i teknologi og drift. Han er utdannet siviløkonom og har bred utenlandserfaring fra HSBC, ANZ og Nordea

John Sætre

John brenner for den gode kundeopplevelsen. Han er utdannet siviløkonom og har 25 år ledelse-erfaring i bank og finans, bl.a. fra Citigroup og Handelsbanken. Siste 10 år som leder av privatmarkedet i Nordea.

Michael Priester

Mike er opprinnelig fra Nederland og er utdannet selskapsadvokat. Han har over 20 års erfaring fra internasjonal juss og sørger for at vår virksomhet ikke bare tjener våre kunder, men at den også etterleverer gjeldende regelverk.

«Huslånsrenten skal reflektere risiko, ikke forhandlingsevne.»

Hopp rett ned til innholdet