Personvernerklæring

Personvern-
erklæring

Introduksjon

Clinsj samler inn og behandler personopplysninger om deg og potensielt din medlåner. Det er viktig for oss at du forstår hvordan vi bruker og ivaretar slik informasjon og hvilke rettigheter du har med hensyn til vår bruk av informasjonen. Personopplysningene du gir oss gjennom vår digitale applikasjon, nettside, sosiale medier eller annen kommunikasjonsmetode, forblir din eiendom. I tillegg samler vi inn og bruker informasjon om deg fra tredjeparter, for eksempel din bank og offentlige registre. Vi bruker i hovedsak din personlige informasjon kun med det formål å tilby tjenester til deg under våre vilkår for bruk og ditt abonnement hos oss, for å forbedre brukeropplevelsen din med oss og andre legitime formål som ikke overstyrer dine interesser eller rettigheter.

Når vi snakker om «Clinsj», «vi», «oss» og «vår», mener vi Clinsj AS, et aksjeselskap organisert under norsk lov og registrert i Oslo registrert under org.nummer: 92789054.

Clinsj er behandler av personopplysninger og ansvarlig for bruk og sikring av dem og kan kontaktes på denne adressen:

CLINSJ AS

Gaustadalleen 21

0349, Oslo

Norway

post@clinsj.com

Generelt

Vi behandler personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen under tilsyn av Datatilsynet: Datatiilsynet. Se www.Datatilsynet.no. Vi erkjenner at under denne lovgivningen vil du ha umistelige rettigheter, og vi har ansvar som ikke kan settes til side av våre retningslinjer.

Clinsj.no-nettstedet og relaterte applikasjoner er ikke beregnet på barn, og vi samler ikke bevisst inn data relatert til barn.

Clinsj er et selskap i vekst og vi jobber kontinuerlig med å forbedre og utvikle tjenestene våre. Denne personvernerklæringen må vokse og utvikles sammen med tjenestene våre. Vi kan for eksempel utvide bruken av informasjon til å omfatte ytterligere tjenester. Denne personvernerklæringen vil derfor bli oppdatert regelmessig, og vi oppfordrer deg til å besøke og lese disse regelmessig. Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne policyen som vi anser for å ha vesentlig innvirkning på behandlingen av dine personopplysninger, vil vi varsle deg før endringen trer i kraft, men vi vil ikke varsle deg om hver endring vi gjør i personvernreglene våre. Vi vil ikke bruke informasjonen vi har fått fra deg til andre formål.

Informasjon du gir oss

Når du registrerer en brukerkonto eller abonnerer på våre tjenester, vil du gi oss personlig informasjon gjennom vår digitale applikasjon og eller nettside. Denne informasjonen inkluderer:

 • kontaktinformasjon, inkludert hjemmeadresse, telefonnummer og e-post;
 • identitetsinformasjon inkludert navn, fødselsdato og kjønn;
 • personnummer;
 • adressen til hoved- eller sekundærhjemmet ditt, eller begge deler;
 • husholdningsinformasjon, inkludert antall forsørgede barn;
 • inntektsdetaljer, inkludert informasjonen til medlåntakeren;
 • finansiell informasjon, inkludert gjeldsinformasjon, boliglånsdata, kreditthistorikk;
 • sysselsettingsinformasjon;
 • ditt medlemskap i foreninger;
 • sivilstatus;
 • utestående lån og betalinger;
 • verdipapirer gitt på lån;
 • kommunikasjon mellom oss;
 • transaksjonsdata, inkludert betalinger til oss;
 • tekniske data, inkludert IP-adresse, påloggingsdata, nettlesertype, tidssone og innstillinger

Vi vil lagre denne informasjonen i databasen vår og bruke den til å gi deg våre tjenester. Spesielt vil vi også bruke denne informasjonen til å forhandle med dine finansielle tjenesteleverandører og kombinere informasjonen med andre brukere (men vi deler aldri informasjonen din med andre brukere) for å gruppere dem i relevante kategorier. Denne behandlingen gjøres for å oppfylle en avtale med deg. Vi samler også inn informasjon og statistikk om hvordan vår digitale applikasjon og tjenester brukes for å forbedre applikasjonen og tjenestene våre.

I tillegg til det ovennevnte kan vi bruke informasjonen til å (i) sikre kunnskap om tjenestene, (ii) tilpasse og forbedre opplevelsen din mens du bruker tjenestene, (iii) sende deg varsler og meldinger angående tjenestene du abonnerer på via elektronisk kommunikasjon (som SMS eller e-post), (iv) sende deg varsler og meldinger angående tilleggstjenester (abonnement) og tilbud fra oss (v) informere deg om oppdateringer av tjenestene og bruksvilkår; (vi) sikre den tekniske funksjonaliteten til tjenestene; og (vii) forhindre bruk av tjenesten i strid med vilkårene for bruk av tjenesten og for å forhindre og undersøke misbruk av tjenestene. I slike tilfeller bruker vi informasjonen til legitime formål for å administrere forholdet vårt og utvikle tjenestene våre og kun i den grad det ikke overstyres av dine rettigheter og interesser.

Vi vil også bruke informasjonen din til å oppfylle forpliktelser i henhold til relevante lover og forskrifter og som kan bli bedt om av det relevante datatilsynet.

Markedsføring og e-postkampanjer

Før du registrerte en brukerkonto eller abonnerte på våre tjenester, kan du ha gitt oss kontaktinformasjonen din, grunnleggende økonomiske opplysninger og identitet, inkludert navn og e-postadresse. Dette kan være samlet inn fra deg i forbindelse med kampanjer, premier eller din interesse for nyhetsbrev eller ytterligere informasjon om våre tjenester. I slike tilfeller kan vi kommunisere med deg via e-post, webapplikasjon eller andre midler. Vi gjør dette for å gi deg markedsføringsmateriale og informasjon om våre tjenester basert på ditt samtykke. Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst ved å melde deg av e-postene du mottar eller kontakte oss direkte på post@clinsj.com.

Informasjon vi samler inn fra sporing av bruk av tjenestene

Når du bruker tjenestene våre, kan vi registrere informasjon om hvordan og med hvilke resultater du bruker tjenestene våre. Dette gjør det mulig for oss å spore effektiviteten til tjenestene våre. Som et eksempel kan vi samle informasjon om hvor mye en gjennomsnittlig kunde sparer ved å bruke tjenestene våre eller bytte finansiell tjenesteleverandør. Igjen, slik informasjon brukes av oss til legitime formål for å administrere forholdet vårt til deg og utvikle tjenestene våre generelt og kun i den grad det ikke overstyres av dine rettigheter og interesser.

Informasjon vi samler inn fra dine finansielle tjenesteleverandører (banker, osv.)

For å drive tjenesten innhenter vi informasjon fra din(e) bank(er) eller annen finansiell tjenesteleverandør om deg, din medlåntaker og dine lån. Denne informasjonen kan omfatte navn, adresse, kontaktinformasjon, fødselsdato, medlåntaker, garantist, lånebeløp, utestående beløp, sikkerhet, rente, betalingshistorikk, løpetid og kontraktsmessige bestemmelser. Vi kan finne ut at bytte bank eller tjenesteleverandør etter vår mening er å anbefale. I slike tilfeller vil vi dele deler av eller all informasjonen som er innhentet fra deg og fra din bank eller finanstjenesteleverandør med andre banker og tjenesteleverandører med det formål å tilby deg våre tjenester. Behandlingen av dine personopplysninger gjøres da med det formål å oppfylle en avtale med deg om å skaffe andre långivere eller tjenesteleverandører for å gi deg tilbud med bedre vilkår for et sammenlignbart produkt.

Informasjon vi samler inn fra andre kilder

Vi kan også samle inn informasjon om deg fra offentlige registre, skattemyndigheter og kredittbyråer og informasjon som vi mottar fra tredjeparter så forskjellige som leverandører av måleverktøy og dine finansielle tjenesteleverandører. Vi vil samle inn, lagre og behandle slik informasjon kun der vi mener vi har et legitimt formål med å administrere forholdet vårt til deg og det ikke overstyres av dine interesser eller rettigheter. Slik informasjon vil bli lagret og behandlet i tråd med denne personvernerklæringen og for formålene som er angitt i denne personvernerklæringen.

Betalingsinformasjon / Bank ID

I forbindelse med at du abonnerer på tjenestene og oppretter en konto for å få tilgang til våre tjenester, vil vi be deg identifisere deg gjennom Bank-ID. Vi vil også bruke tjenesteleverandører for betalinger under abonnementene dine. Vi vil gi dem personopplysninger kun i den grad det er nødvendig for å oppfylle identifikasjon og betalinger under abonnementet ved å utføre våre tjenester i henhold til avtale med deg.

Utlevering og overføring av informasjon

For å utføre tjenestene våre for deg i henhold til abonnementsavtalen vil vi i de fleste tilfeller måtte avsløre personopplysninger som samles inn om deg til din bank eller annen finansiell tjenesteleverandør. Slik informasjon vil inkludere kontakt- og identifikasjonsdetaljer, finansiell informasjon, utestående lån, gjeld, arbeidsinformasjon og annen informasjon som er relevant for vurdering av kredittscoring og for finansiell kategorisering. På samme måte vil vi, der det er nødvendig for å utføre tjenestene våre for deg, avsløre lignende informasjon som er samlet inn om deg til andre banker eller tjenesteleverandører som du kanskje ikke har hatt noe tidligere forhold til. Disse bankene og tjenesteleverandørene kan rette ett eller flere tilbud til deg angående deres tjenester. De aktuelle bankene og tjenesteleverandørene er ansvarlige for å behandle personopplysninger i henhold til personvernregler og forskrifter.

Vi kan gi data til regulatorer. For å oppfylle våre juridiske forpliktelser kan vi dele data med regulatorer, for eksempel for å bekrefte identiteten din og for å overholde lovgivningen mot hvitvasking av penger, eller på annen måte som kan kreves av regulatorer.

Offentliggjøring vil alltid være begrenset til slik informasjon som er nødvendig eller bidrar til å oppnå bedre vilkår, priser eller priser for deg fra tjenesteleverandøren din.

Underbehandlere av data

For å gi deg tjenestene kan vi bruke underbehandlere av data som kan samle inn, lagre eller på annen måte behandle dine personopplysninger for oss. For data du gir oss vil en slik ekstern leverandør være databehandler og Clinsj vil forbli behandlingsansvarlig. Vi vil sørge for hensiktsmessig sikring og håndtering av dataene dine ved nøye gjennomgang, valg av databehandler og vi vil ha inngått underbehandleravtaler for å sikre datasikkerhet og tilgang til enhver tid.

Vi bruker følgende eksterne databehandlere:
(i) Mailchimp, drevet av Intuit Inc.
(ii) HubSpot, Inc.

Dersom personopplysninger kan bli gjenstand for overføring på grunn av restrukturering, fusjon eller salg av selskapet, vil vi bare utlevere slik informasjon dersom de involverte partene har inngått avtaler som ivaretar sikkerheten til informasjonen og dine rettigheter med hensyn til slik informasjon.

Vi vil ikke utlevere personopplysninger til noen annen person eller enhet, unntatt der slik utlevering er bedt om av Datatilsynet, kompetente domstoler eller statlig myndighet i Norge eller hvor vi har en legitim interesse i rettssaker, rettssaker, voldgift eller mekling.

Overføring utenfor EØS/EU

Nesten utelukkende alle personopplysninger behandles i land i EØS/EU-området. Dersom noen personopplysninger overføres til et land utenfor EØS/EU-området, vil det skje i land godkjent av EU-kommisjonen i henhold til dens adekvathetsregler eller i henhold til et gyldig juridisk grunnlag for overføring av personopplysninger i henhold til GDPR kapittel V .

Mailchimp og HubSpot opererer fra USA. Data kan bli overført til dem i USA. Både Intuit Inc. og HubSpot. Inc., er oppført som aktive deltakere på Data Privacy Framework List under E.U. – U.S.S. Data Privacy Framework Program med relevante sikkerhetstiltak.

Lagring og sletting av personopplysninger

Der vi har samlet inn personopplysningene dine for å utføre tjenestene våre i henhold til avtale, vil vi bare beholde slike data så lenge det er nødvendig for å fullføre alle handlinger knyttet til tjenestene dine, utføre avtalen og for å overholde administrative og juridiske forpliktelser som følger av avtalen. .

Der vi har samlet inn dine personopplysninger for legitime formål, skal vi ikke beholde slike data lenger enn det som er nødvendig for det legitime formålet, og vil anonymisere slike data så snart det legitime formålet tillater det.

I mange tilfeller vil du ha muligheten til å slette eller endre dine personlige data i den digitale applikasjonen selv. Vi vil slette eller endre data i systemene våre tilsvarende, med mindre vi har en juridisk forpliktelse til å føre registre inkludert slike data, eller vi krever å oppbevare dataene for legitime formål, for eksempel innkreving av betaling eller kommunikasjon med deg.

Hvis kontoen din blir avsluttet eller slettet, vil vi enten slette eller anonymisere all din personlige informasjon slik at den ikke kan knyttes til deg eller noen relatert til deg, som din medlåner, bortsett fra i den grad det er nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser eller hvor kreves for legitime formål, for eksempel betalingsinnkreving eller kommunikasjon med deg.

Vi kan trenge å beholde visse grunnleggende opplysninger som kontakt, identitet og økonomiske og transaksjonelle data for journalføringsformål og der det er aktuelt, for forsvar mot erstatningskrav.


Sikring av informasjon

Vi tar sikker lagring og sikring av din personlige informasjon på alvor. Vi implementerer krypteringssikkerhet på banknivå og kommersielt rimelige organisatoriske tiltak for å sikre informasjonen din mot uautorisert tilgang, tap, tyveri eller endringer. Vi fremmer at det kun brukes den minste mengde informasjon som kreves for hvert formål, og at kun de som trenger personopplysningene i forbindelse med å utføre sine oppgaver for disse formålene vil ha tilgang til informasjonen.

Dine rettigheter

Din personlige informasjon forblir din eiendom, og du har derfor sterke rettigheter over informasjonen. Nedenfor finner du noen av rettighetene du kan utøve ved å sende tilsvarende forespørsler til oss på e-post på: post@clinsj.com

Vi vil søke å svare innen tretti (30) kalenderdager eller så snart som rimelig mulig. I noen tilfeller kan det hende vi må be deg om å identifisere deg på rimelige måter for å sikre at vi ikke reagerer på ugyldige forespørsler fra noen som ikke har noen rettigheter over dataene dine.


Innsyn

Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi behandler om deg. Mye av informasjonen kan sees og administreres i den digitale applikasjonen, men du kan også be oss om en kopi av alle dine personopplysninger vi lagrer og behandler.

Overdragelse av avtale

Avtalen angitt i disse bruksvilkårene er personlig for deg og dine rettigheter og forpliktelser i henhold til disse bruksvilkårene kan ikke tildeles, underlisensieres eller på annen måte overføres. Clinsj forbeholder seg retten til å overdra avtalen i disse vilkårene til en tredjepart.

Endring og sletting

I tillegg til å endre og slette opplysninger selv i den digitale applikasjonen, kan du be oss om å endre eller korrigere personopplysninger vi behandler om deg. Du kan også be oss om å slette noen eller alle dine personlige opplysninger. Sletting av personopplysninger vil påvirke tjenestene negativt, og vi kan kanskje ikke umiddelbart imøtekomme en sletting der slik personopplysning fortsatt er nødvendig av oss for legitime formål i henhold til avtalen eller på annen måte.

Tilbakekalle samtykke

Hvis vi behandler personopplysninger basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst.

Rett til å bestride eller protestere

Du har rettigheter til å begrense vår bruk av personopplysninger i visse tilfeller. Dette inkluderer når (i) du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene, så lenge det med rimelighet kan ta oss å bekrefte nøyaktigheten av informasjonen, (ii) behandlingen er ulovlig og du ber om at bruken av dataene begrenses i stedet for slettet, (iii) vi ikke lenger trenger personopplysningene for behandlingsformål i henhold til avtalen eller på annen måte, men du trenger dataene for å vurdere, hevde eller forsvare et rettskrav og (iv) du har protestert mot behandling i henhold til relevant regulering og verifisering av påstandene venter fortsatt.

Rett til dataportabilitet

Du kan be om at personopplysninger som vi behandler i automatisert form overføres eller utleveres til en annen tjenesteleverandør i et strukturert og vanlig brukt maskinlesbart format. Slik dataoverføring vil være begrenset til data vi samler inn for å utføre tjenestene våre i henhold til avtale.

Om personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen til Clinsj er den andre iterasjonen og gjelder fra 6. november 2023. Den vil bli oppdatert jevnlig.

Bruk av nettsted og informasjonskapsler

For å få informasjon om bruken av nettstedet vårt bruker vi informasjonskapsler. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler i vår cookiepolicy.

Alltid en rettferdig rente

Kom i gang – sjekk hva som egentlig er en rettferdig rente for ditt boliglån og finn ut hvor mye du kan spare. 

Hopp rett ned til innholdet