Ofte stilte spørsmål

dame sparer tid når hun ser at clinsj har samlet de vanligste spørsmålene.

De fleste forhandler ikke sitt boliglån.

Vi har samlet de vanligste spørsmålene rundt boliglån, bank og rente, slik at du kan være trygg på dine avgjørelser.

Beregninger gjort av Clinsj viser at den etablerte kunden i Norge betaler i gjennomsnitt ca. 12.500,- hvert år mer på sitt boliglån, sammenlignet med hva "nye" kunder gjør. Dette er enkel matematikk hvor vi tar hensyn til rente på nye boligån, bankenes gjennomsnittsrente, total volum av boliglån og at et gjennomsnittlig boliglån er på ca 2,5 mill. kr. Noen betaler mer og noen betaler mindre. Nøyaktig hvor mye Clinsj kan spare for deg er avhengig av din personlige risiko og hvor mye du betaler i øyeblikket. Vi skal uansett forhandle og gjøre jobben for deg slik at du til enhver tid har den renten du virkelig fortjener.

Mange av oss synes det er ubehagelig å kontakte banken for å prute på boliglånsrenten. Eller vi er kanskje bare lei av å måtte gjøre det. Du vet ikke helt om du snakker med rett person og om vedkommende egentlig har mandat til å gjøre noe for deg. Du har sannsynligvis hatt ditt boliglån en stund og har i utgangspunktet også en relativt behagelig økonomi. Samtidig ønsker du ikke å betale mer for ditt boliglån en du faktisk må. Det krever tid og ressurser og når du er alene blir det litt som David mot Goliat.

Clinsj samler oss og forhandler så med hjelp av profesjonelle. I kraft av sine medlemmer har Clinsj forhandlingsmakt og gjør jobben for deg. Du kan bruke tiden din på mer morsomme ting enn å gang på gang jage banken i frykt for å bli lurt.

Vi løser ikke verdensproblemer i Clinsj, vi løser kun ditt boliglån. men akkurat der skal du være sikker på at du til enhver tid har de beste betingelsene markedet har å by på. Clinsj benytter seg av verdensledende teknologi for datahåndtering som selvsagt også ivaretar alle personopplysninger samt opplysninger om økonomi etc. Avtalen gir heller IKKE Clinsj anledning eller mulighet på noen måte å foreta betalinger, overføre eller flytte penger fra noen av dine kontoer.

Clinsj er kun en tjeneste for forhandlinger og vi vil primært alltid jobbe for at du skal få de beste betingelser i banken du allerede er i. Går ikke det, er det du selv som velger om du vil ta det alternative tilbudet vi gir deg. Vi gjør jobben, men du har alltid valget. Du kan til enhver tid trekke din fullmakt dersom du ikke ønsker å være en del av vårt fellesskap, og bruke vår tjeneste.

Clinsj operer ikke som andre boliglånsagenter som får betaling av bankene for å flytte ditt boliglån mellom disse. Vår suksess avhenger av at du egentlig ikke skal trenge å flytte ditt boliglån fordi vi kontinuerlig følger opp renten i din eksisterende bank. Samtidig er vi avhengige av inntekter for å kunne drifte og utvikle våre tjenester til det beste for våre kunder.

For å opprettholde vår uavhengighet mot bankene og samtidig kunne hevde at vi kun jobber for deg som boliglånskunde, har vi valgt å ta et gebyr av kundene vi leverer verdi til i kraft av en virkelig lavere rente. Enten ved forhandling i eksisterende bank, eller ved aktiv henvisning til en bank som prismessig er bedre for akkurat deg. Gebyret er for tiden 99 kr/mnd., hvor du kan si opp avtalen fritt etter 1 år. Så lenge du er medlem fortsetter vi å evaluere for deg og passe på dine betingelser.

Bankene vil tjene penger, men også vokse. De må gjøre seg attraktive for nye kunder samtidig som "gamle" kunder må skjermes for å ikke bli misfornøyd og ødelegge bankens superprofitt. Derfor lages det svært ofte nye rimelige "lokke"produkter som f.eks "førstehjemslån", "grønt lån" etc. Vi ser også at det dukker opp online banker eid av de store bankene, hvor vi blir fortalt at det er litt billigere men at service nivået også er mye lavere. Det blir vanskelig å se hva man egentlig betaler for. Faktum er at bankenes gjennomsnittlig rente til oss kunder ofte ligger rundt en halv prosent høyere sammenlignet med renten til nye kunder. Det betyr at de "gamle" og lojale kundene subsidierer de "nye". Det blir lønnsomt å være bank når kundene ikke orienterer seg eller orker å følge opp.

Nei ... for alle banker er i utgangspunktet svært glad i sine kunder. Vi i Clinsj er profesjonelle forhandlere og vet hvor bankens smertegrense går for prising av ditt boliglån. Som hovedregel vil derfor Clinsj sørge for at ditt boliglån blir i din eksisterende bank. Dog er det slik at banker i perioder har mer eller mindre appetitt på boliglån i forhold til hverandre. Clinsj vil da sørge for at ditt boliglån flyttes over til en bank med bedre betingelser. Du vil beholde dine andre bankprodukter ( lønnskonto, mobilbank etc) i din eksisterende bank og kun få en ny bankgiro for månedlig betjening av ditt boliglån et annet sted.

Clinsj vil sørge for at ny bank mottar det meste av nødvendig dokumentasjon men du vil måtte påregne å signere dine nye lånedokumenter. Vi vil selvsagt også gi deg en "heads up" før vi flytter deg slik at du kan velge hvor du til syvende og sist vil være. For Clinsj handler det kun om å gi deg verdi ved å oppnå de beste betingelsene for deg personlig.

Det kan være at den nye boliglånstilbyderen vil at du bytter hovedbank (se spørsmålet "Må jeg bytte hovedbank når jeg flytter huslånet?"). Dette kan omgås ved å logge inn der en gang for å sette opp en fast overføring knyttet til din eksisterende bank. 

Slik kan du fortsette å bruke din eksisterende nettbank hvis du ønsker.

Noen banker vil si at det er et krav å bytte bank, eller så vil de fleste hinte sterkt om at dette er noe de forventer. Du har imidlertid alltid frihet til å fortsette med banken du allerede har, selv om du flytter boliglånet.

I Norge er det ikke lov å sette krav om at for å få et produkt så må du også kjøpe et annet – det er et brudd på noe som heter «produktpakkeforskriften».

Det som er rimelig og helt vanlig er at det er et krav om at du også må opprette en transaksjonkonto i banken du låner fra slik at de kan automatisk debitere denne kontoen for rente og avdragsbetalinger.

Noen banker insisterer imidlertid på at du skal ha «hovedbankforbindelse» hos dem. Det betyr typisk at du må ha et debitkort og en transaksjonskonto der, og få lønn innbetalt til dem. Dersom dette blir solgt veldig kraftig så er det verdt å minne banken på at det er noe som heter Finansklagenemda (www.finkn.no).

Men det kan enkelt omgås ved å sette opp et fast oppdrag i den nye banken og sende over den delen av lønnen som ikke trengs til å betjene boliglånsgjelden til din eksisterende konto i din eksisterende bank. 

Når det er sagt – vi ser typisk på både transaksjonsbank og lånebank og anbefaler at du bytter helt når du bytter fordi det minimerer dine gebyrkostnader.

Vi forhandler kun eksisterende boliglån av den enkle grunn at nye kunder får som regel svært gode betingelser i kraft av at de er nettopp nye kunder. Det er først når relasjonen mellom bank og kunde har vart en stund og markedet har flyttet seg, at lojalitetspremien og økte marginer sniker seg inn. Sakte men sikkert blir du en for lojal og sovende kunde som banken priser litt som de vil. Det er da Clinsj tar jobben med å holde banken i tøylene og sørge for at du har, om ikke den beste, så ihvertfall en rettferdig pris for deg.

Nei, Clinsj er ingen bank. Clinsj opptrer som finansiell rådgiver for deg som kunde, og forhandler profesjonelt på dine vegne slik at du til enhver tid har betingelsene du fortjener. Vi rører ingen betalinger mellom bank og våre kunder. 

Andre spørsmål:

Alle bankkunder er forskjellige og i den perfekte verden ville således alle også vært priset individuelt i forhold til den unike risiko banken bærer mot akkurat deg, for at de ikke skal få pengene sine tilbake. Dette er vanskelig å få til og derfor bruker bankene et regelverk gitt av myndighetene, farvet med litt egen smak ("kredittpolicy"). Om du er kredittverdig eller ikke, handler stort sett om at du skal ha minst 15 % i egenkapital på din bolig og ikke låne mer enn 5 ganger husstandens bruttoinntekt og ikke ha betalingsanmerkninger. I tillegg må du vise at dine levekostnader ikke er større enn at du tåler en renteoppgang på 5% fra dagens nivå... grovt sagt ikke for mange barn og biler. Holder du deg innenfor disse rammene er du i utgangspunktet en god kreditt. Så kan appetitten variere fra bank til bank avhengig av hvor du bor, om du er flink til å kjøpe andre produkter og bankens tilførsel av øvrige kunder etc.

En betalingsanmerkning oppstår når du ikke betaler en regning for varer eller tjenester. Prosessen starter med purringer og en betalingsoppfordring. Hvis du fortsatt ikke betaler, kan saken gå til forliksrådet og en betalingsanmerkning blir registrert av kredittopplysningsbyråene.

En betalingsanmerkning registreres når det er varslet om rettslige skritt i inkassoprosessen. Eksempler inkluderer dom fra forliksrådet, ubetalte regninger i inkasso, konkurs, og misligholdte avdragsordninger. Du skal ha mottatt purringer, inkassovarsel og en betalingsoppfordring med minst 14 dagers betalingsfrist før registrering.

Du vil motta varsel før en betalingsanmerkning registreres. Privatpersoner får varsel fra kredittopplysningsbyrået, mens næringsdrivende kan få anmerkning registrert 30 dager etter betalingsoppfordring.

Kredittopplysningsbyråene registrerer betalingsanmerkninger basert på informasjon fra inkassoselskap, forliksråd, Namsmannen, Statens Kartverk og andre relevante instanser.

- Negativ påvirkning på kredittscoren.
- Problemer med å få nye lån og kreditter.
- Vanskeligheter ved inngåelse av avtaler som strøm, forsikring og mobilabonnement.
- Utfordringer i leiemarkedet og ved jobbsøk.
- Inkassoselskap kan kreve inn gjelden via lønnstrekk, utleggsforretning eller tvangssalg av eiendom.

Betaling av det fullstendige kravet inkludert renter og salærer resulterer i sletting av anmerkningen. Dette bør skje innen seks virkedager etter betaling. Hvis anmerkningen fremdeles er der etter betaling, kontakter det involverte inkassoselskapet. Anmerkningen slettes også etter 4 år, men kan bli registrert på nytt hvis kravet fortsatt ikke er oppgjort.

Selvstendig næringsdrivende bidrar ofte betydelig til økonomien og mange har solid økonomisk grunnlag. Likevel møter de utfordringer når det gjelder å få innvilget boliglån og andre lån. Det kan virke urettferdig, men det er flere gode grunner til at bankene er forsiktige:

Variabel Inntekt: Inntekten til selvstendig næringsdrivende kan svinge betydelig. Perioder med høy inntekt kan avløses av tider med lav eller ingen inntekt. Banker foretrekker stabilitet og forutsigbarhet, og historisk sett er risikoen for mislighold av lån høyere blant de med ustabil inntekt.

Egen Regning og Risiko: Som selvstendig næringsdrivende, står du for all risiko selv. Eventuell gjeld og økonomiske forpliktelser forbundet med virksomheten kan bli problematiske ved inntektsfall, for eksempel på grunn av sykdom eller lavere ordreinngang.

Mangel på Sikkerhetsnett: Selvstendig næringsdrivende nyter ikke de samme økonomiske sikkerhets-ordningene som lønnsmottakere. Dette inkluderer blant annet dagpenger, sykepenger og pensjonsordninger. Bortfall av inntekt kan derfor raskt lede til betalingsvansker.

Statistisk Sannsynlighet for Gjeldsmislighold: Generelt sett har næringsdrivende en høyere statistisk sannsynlighet for å ikke innfri sine gjeldsforpliktelser.

Til tross for disse utfordringene, finnes det muligheter:

Spesialtilpassede Lån: Noen banker tilbyr lån tilpasset selvstendig næringsdrivende, spesielt hvis du kan dokumentere stabil betalingsevne.

Strengere Dokumentasjonskrav: Forvent å måtte levere mer omfattende dokumentasjon enn lønnsmottakere, som detaljert inntektshistorikk, egenkapital, og lav gjeldsgrad.

Langvarig, Stabil Inntekt: Dokumentasjon på god og stabil inntekt over flere år, samt fravær av betalingsanmerkninger, kan øke dine sjanser for å få lån.

Kundeavtaler: Kontrakter som viser stabil inntekt over tid kan være til hjelp.

Private Forsikringer: Selv om du ikke er dekket av offentlige sikkerhetsnett, kan private forsikringer gi økt sikkerhet ved inntektsbortfall.

Ved søknad om lån med enkeltmannsforetak, bør du forberede deg på å dokumentere:

- Virksomheten sin varighet.
- Inntekt fra næring de siste årene.
- Bransjeinformasjon.
- Forsikringer.
- Dokumentasjon på løpende inntekter og kundeavtaler.

Kort sagt, selv om det er utfordringer, finnes det veier til å sikre finansiering for selvstendig næringsdrivende. Grundig forberedelse og god dokumentasjon er nøkkelordene.

Lurer du fortsatt på noe?

Kontakt oss

Du fortjener en god rente

Kom i gang – sjekk hva som egentlig er en rettferdig rente for ditt boliglån og finn ut hvor mye du kan spare.

Skip to content