Vilkår for bruk

Vilkår og betingelser for bruk av webside og applikasjoner fra Clinsj AS

Vilkår og betingelser for bruk av webside og applikasjoner fra Clinsj AS

Introduksjon

I Clinsj føler vi at vi genuint jobber for kundens beste. Målet vårt er å hjelpe deg å spare penger på boliglånet du har eller trenger. Vi tar personvern og rettighetene dine på alvor og ivaretar dataene dine i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer for beste praksis (se vår personvernerklæring).

Vi er et for-profit-selskap og du må derfor betale gebyr dersom vi sparer deg penger. Dette for å dekke kostnadene våre og gi avkastning til investorfellesskapet vårt. Clinsj bestreber seg på at du skal få valuta for pengene. Fra deg forventer vi at du opptrer som en fornuftig og ansvarlig kunde, og vi anbefaler deg sterkt å lese de detaljerte bruksvilkårene som angitt nedenfor. Disse gjelder mellom deg og oss i henhold til din bruk av nettstedet www.clinsj.no eller din bruk av en Clinsj digital applikasjon. Du bør regelmessig gjennomgå disse vilkårene ettersom de oppdateres fra tid til annen.

Når vi snakker om « Clinsj », «vi», «oss» og «vår», mener vi: Clinsj AS, et aksjeselskap organisert under norsk lov og registrert med nummer 927890542. Clinsj har kontor på adressen Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Norge.

Clinsj fungerer som en uavhengig finansiell rådgiver og er som sådan ikke regulert av det norske finanstilsynet. Vi er i ferd med å søke konsesjon som uavhengig boliglånsmegler under punkt 2.2. låneformidlingsloven med Finanstilsynet. For kontaktdetaljer til Finanstilsynet, vennligst se deres hjemmeside på www.finanstilsynet.no

Bruksvilkår (versjon fra 5. januar 2024)

Betingelsene nedenfor gjelder fra 5. januar 2024.  Tidligere versjoner, fra før 5. januar 2024, er tilgjengelige ved å kontakte oss på: post@clinsj.no

Våre andre retningslinjer

Retningslinjene nedenfor er en integrert del av disse vilkårene for bruk og bør leses sammen med disse vilkårene. Ved å bruke nettstedet vårt eller den digitale applikasjonen vår godtar du at vi kan bruke data og informasjonskapsler som angitt i disse retningslinjene, og i den grad det er relevant, godtar du å være bundet av dem.

– Personvernerklæring
– Cookies

PDF tilgjengelig på norsk og engelsk

Disse bruksvilkårene, samt personvernreglene og retningslinjene for informasjonskapsel som det refereres til her, kan fås fra oss i PDF-format etter forespørsel. Det er tilgjengelig bare på norsk og engelsk.

Våre tjenester

Vi startet ut med det produkt for huslånsrenteforhandlinger.  Vi ønsker imidlertid å utvide dette over tid og tilby en rekke tjenester rettet mot å gi deg bedre priser, priser eller vilkår for dine finansielle og andre produkter ved å gjennomgå, forhandle og overvåke de relevante vilkårene og markedene for deg og der det er mulig iverksette tiltak på dine vegne i hovedsak som angitt i de relevante sidene på nettstedet vårt www.clinsj.no og våre digitale applikasjoner. Vi vil tilby tjenester ved å bruke kommersielt rimelige anstrengelser med rimelig dyktighet og forsiktighet.  Vi kan ikke og gir ingen form for garanti for å oppnå bedre priser, priser eller vilkår for deg. Vi skal imidlertid ikke belaste noen gebyrer for disse tjenestene før vi har skaffet deg en bedre avtale. Tilleggstjenester kan tilbys mot betaling, men vi vil alltid gjøre det klart for deg hva vi tilbyr mot hvilket gebyr.

Tjenestene våre kan inkludere reforhandling avtaler på dine vegne der det er aktuelt for å gi deg en rettferdig avtale på pris eller pris med tjenesteleverandørene dine (slik som utlånere) eller søke bedre tilbud for deg. Clinsj er ikke en part i, og Clinsj vil ikke i noe tilfelle bli part i, dine kontrakter, (låne)avtaler eller ordninger med tjenesteleverandørene dine . Hvis en endring av en sats eller pris er avtalt av tjenesteleverandøren din, skal en slik endring være en endring av vilkårene i den eksisterende avtalen mellom deg og tjenesteleverandøren. Hvis et tilbud er gitt av en ny tjenesteleverandør, er enhver kontrakt, avtale eller ordning som kan forfølges en kontrakt, avtale eller ordning mellom deg og den aktuelle tjenesteleverandøren. Clinsj har ingen kontraktsmessige informasjonsforpliktelser med hensyn til vilkårene og betingelsene som gjelder forholdet mellom deg og din tjenesteleverandør utover prisen og prisene spesifikt forhandlet av Clinsj for deg. Det er fortsatt ditt ansvar å gjennomgå hele kontrakten, avtalen eller ordningen, som endret, endret eller tilbudt av tjenesteleverandøren din.

Når Clinsj anbefaler en ny långiver eller annen tjenesteleverandør, er Clinsj avhengig av informasjonen du har gitt oss og informasjon slik långiver eller tjenesteleverandør er villig å gi oss eller har offentliggjort. Clinsj vil bruke rimelig forsiktighet for å sikre at du er kvalifisert for de anbefalte produktene eller tjenestene, men vi kan ikke garantere at du er kvalifisert og akseptert av utlåneren som deres kunde eller at du tilbys noen av de angitte vilkårene, prisene eller prisene av en slik utlåner eller tjenesteleverandør.

Det vi trenger fra deg

For å gjøre det mulig for oss å tilby tjenestene våre krever vi at du gir oss personopplysninger via vår nettside eller digitale applikasjoner. I tillegg vil vi kreve at du gir oss en fullmakt til å handle på dine vegne, og vi kan også kreve at du instruerer tjenesteleverandøren din om å ha kontakt med oss i visse saker. Fullmakten er en integrert del av avtalen mellom deg og oss. Du kan når som helst trekke tilbake fullmakten ved å si opp abonnementet (se nedenfor under oppsigelser).

Vi vil slutte å handle på dine vegne virkedagen etter mottak av kanselleringen.

Vi forventer at du leser nøye disse bruksvilkårene og spesifikke detaljer om tjenestene våre som angitt på vår nettside og digitale applikasjon, og at du kontakter oss på vår registrerte adresse i tilfelle du har spørsmål eller er usikker på dine forpliktelser overfor oss. Ved å bruke nettstedet vårt eller vår digitale applikasjon godtar du å  være bundet av disse bruksvilkårene.  Når du har registrert deg for våre tjenester, godtar du å bli fakturert som angitt under Gebyrer og betalinger nedenfor.

Vi forventer at du er påpasselig når du gir oss personopplysninger, og at du oppgir slike data nøyaktig og tilstrekkelig detaljert til at vi effektivt kan bruke disse dataene i diskusjoner med tjenesteleverandørene av dine finansielle og andre produkter og tjenester.

Å opprette kontoer eller abonnere med falsk identitet er et brudd på disse vilkårene som gir Clinsj rett til umiddelbart å avslutte tjenestene.

Det vi forventer av deg

Vi forventer at du nøye leser disse bruksvilkårene og spesifikke detaljer om tjenestene våre som angitt på vår nettside, nettapplikasjon og digitale mobilapplikasjon, og at du kontakter oss på vår registrerte adresse i tilfelle du har spørsmål eller ikke er klar over dine forpliktelser til oss. Ved å bruke nettstedet vårt eller vår digitale applikasjon godtar du å være bundet av disse bruksvilkårene, og spesielt når du har registrert deg for våre tjenester, godtar du å foreta betalingene som angitt under Gebyrer og betalinger her nedenfor.

Vi forventer at du er påpasselig når du gir oss personopplysninger, og at du oppgir slike data nøyaktig og tilstrekkelig detaljert til at vi effektivt kan bruke disse dataene i diskusjoner med tjenesteleverandørene av dine finansielle og andre produkter og tjenester.

Å opprette kontoer eller abonnere med falsk identitet er et brudd på disse vilkårene som gir Clinsj rett til umiddelbart å avslutte tjenestene.

Alt innhold er utelukkende for din personlige ikke-kommersielle bruk

Clinsj er og forblir den eneste eieren av alle rettigheter, inkludert eventuelle immaterielle rettigheter til innholdet og designene vi har gitt deg på vår nettside og digitale applikasjoner.  Din bruk av innholdet og designet er basert på en personlig lisens begrenset til formålene angitt i disse vilkårene og eventuelle tjenestespesifikke tilleggsvilkår som kan være angitt på nettstedet vårt eller i digitale applikasjoner. Du kan ikke bruke eller etterligne noe av innholdet eller designene vi har gitt deg til noen formål. Du avstår fra å kopiere, reversere, modifisere, reprodusere, lage avledede verk fra eller publisere eller overføre til noen e-postliste, elektronisk oppslagstavle eller server noe av innholdet og designene på nettstedet vårt eller den digitale applikasjonen.

Passord og ansvar

Enkelte områder og funksjoner på nettstedet vårt eller den digitale applikasjonen vår kan være åpne bare for abonnenter ved hjelp av passord eller elektronisk ID-beskyttet tilgang. Ved å abonnere på vår nettside eller digitale applikasjon vil du ha rett til fordelene av våre tjenester og få tilgang til dataene du har gitt oss. Du er alene ansvarlig for konfidensialitet og bruk og tilgang til innholdet på vår nettside og digitale applikasjon ved å bruke ditt brukernavn, elektroniske ID og/eller passord. Du samtykker i å umiddelbart varsle oss hvis du blir oppmerksom på tap, tyveri eller uautorisert bruk av passord, brukernavn eller elektronisk ID.

Hvert abonnement er til personlig bruk for abonnenten. Det er ikke tillatt å dele innloggingsdetaljer, passord eller elektronisk ID med noen annen person.

Beskjeder og meldinger

Som en del av tjenestene våre kan vi sende varsler og meldinger til deg via nettsiden, digitale applikasjoner eller på e-postadressen du registrerte hos oss. Du godtar at det er greit at vi sender deg oppdateringer og interessante meldinger om vår tjenesteutvikling og administrative saker. Du godtar at hvis du ikke holder kontaktinformasjonen din oppdatert, kan du gå glipp av viktig kommunikasjon.  Du kan reservere deg mot å motta meldinger på e-post, vanligvis ved å trykke på en avmeldingsknapp på e-posten eller ved å sende oss en forespørsel på post@clinsj.no.

Det kan være ønskelig for deg å gi oss informasjon knyttet til en medlåntaker, medkontrahent, medeier eller person på annen måte knyttet til deg på tjenester eller produkter som vi tilbyr å vurdere og reforhandle. Vi kan be deg om å oppgi inntekt og annen informasjon om en slik medlåntaker, medkontrahent eller medeier til oss for å vurdere økonomiske forhold og rekkevidde. Vi forventer at du har forklart formålene, peker på disse bruksvilkårene og at du har innhentet samtykke fra en slik person før du sender oss hans eller hennes informasjon. Ved å gi oss slike detaljer gjennom digital applikasjon eller nettside, godtar du å holde oss skadesløs og holde oss skadesløse fra krav, skader, refusjoner, kostnader eller utgifter (inkludert rimelige advokatsalærer) knyttet til levering av slik informasjon og handlinger mot oss av din medlåntaker, medeier eller medkontrahent, eller lignende person(er).

Bruk av tredjepartstjenester

For å gi deg den beste brukeropplevelsen, kan vi gjøre bruk av eller anbefale deg å bruke (tilleggs)tjenester fra tredjeparts applikasjonsleverandører, for eksempel betalingstjenesteleverandører eller leverandører av eiendomsverdianslag. Vår nettside eller digitale applikasjon kan inneholde lenker til nettsider eller digitale applikasjoner fra slike tredjeparter. Din bruk av deres produkter, tjenester, applikasjoner eller nettsteder kan være underlagt og underlagt vilkårene og personvernreglene til den relevante tredjepartsleverandøren.

Abonnementer

Clinsj kan foreslå ulike typer abonnementer, inkludert for eksempel en ettårig fornybar rett til fordelene av tjenestene våre mot en månedlig betaling, eller en engangsbetaling beregnet som en prosentandel av pengegevinsten du drar nytte av eller en kombinasjon av slike abonnement. Hvilken type abonnement du kan velge er detaljert på nettsiden eller den digitale applikasjonen. Clinsj forbeholder seg retten til å variere typen abonnement som tilbys og tjenestene knyttet til slike abonnementer for ulike kategorier av kunder.

Clinsj vil prøve å behandle abonnementet ditt umiddelbart, men garanterer ikke at abonnementet ditt vil bli aktivert på et bestemt tidspunkt.  

Ditt tilbud og eksistensen av forpliktelser på oss overfor deg for våre tjenester vil til enhver tid forbli underlagt aksept av oss. Vi vil vurdere abonnementet ditt kun med hensyn til den kundekategorien vi er i stand til å levere våre tjenester til, kontroll av kunder for overholdelse av regelverk og bekreftelse av betalings-, person- og kontaktinformasjonen din. Vi vil informere deg om aksept av abonnementene dine. (Begynnelse av tjenester fra oss betyr ikke aksept).

Dessverre tilbyr vi ikke tjenester for kunder under atten år. Våre tjenester er begrenset til fysiske personer som handler på egne vegne.

Gebyrer og betalinger

Clinsj vil gjøre det klart for deg avgifter og priser for ulike abonnementer, hvordan de vil bli beregnet og når disse avgiftene skal forfalle. Ofte betales ikke gebyrer før vi har klart å oppnå en økonomisk fordel for deg, men vi kan for noen tjenester kreve at du betaler forskudd. Du godtar å betale oss gjeldende avgifter for tjenestene du abonnerer på, som er angitt på nettstedet vårt eller digitale applikasjoner.

Ofte vil gebyrer betales med jevne mellomrom (dvs. månedlig) og inkluderer en minimumsperiode der du ikke vil kunne kansellere betalingsgebyrer, ofte referert til som en “lock-in”. Vi søker å holde en slik binding rimelig og i forhold til tjenestene du får, og under ingen omstendigheter overskride noen juridiske grenser for bindingsperioder.

Gebyrer vil bli oppgitt i norske kroner inkludert merverdiavgift, men eksklusive alle andre kostnader og avgifter som overførings-, bank-, håndterings- eller konverteringsgebyrer.

Vi vil alltid informere deg i god tid om eventuell økning i gebyrene for abonnementene våre. Med mindre noen bindingstid gjelder, vil du kunne si opp abonnementet ditt dersom du ikke ønsker å betale de økte avgiftene. Vi vil ikke øke gebyrene i noen bindingsperiode.

Når du registrerer deg hos Clinsj, tilbyr du deg å kjøpe et abonnement fra oss. Du samtykker i at du må du gi oss fullstendig og nøyaktig betalingsinformasjon på vår første forespørsel. Selv om gebyrer ikke betales før senere. Ved å sende inn betalingsinformasjon bekrefter du at du har rett til å bruke denne  betalingsinformasjonen til å betale avgifter for abonnement på våre tjenester.  Du gir oss dessuten tillatelse til å lagre slik betalingsinformasjon og med jevne mellomrom kontrollere dens fortsatte gyldighet. Du gir oss uttrykkelig fullmakt til å stole på betalingsinformasjonen for å sørge for betaling av de periodiske gebyrene når de forfaller og skal betales til oss under et ny akseptert abonnement hos oss.

Du forblir til enhver tid ansvarlig for riktig betaling av avgifter for abonnementer du har gjort. Hvis vi ikke mottar betaling, betalingsautorisasjon eller slik autorisasjon senere kanselleres, kan vi umiddelbart avslutte eller suspendere tilgangen din til tjenestene våre. Slik oppsigelse eller suspensjon fritar deg ikke fra dine forpliktelser til å betale for abonnementer akseptert av oss før slikt abonnement har blitt kansellert i samsvar med disse vilkårene eller ved å utøve kanselleringsrettigheter du har ved lov.

Vi kan velge å be deg om å betale gebyrene dine via meldinger i den digitale applikasjonen, via e-post eller separat faktura sendt til deg. Det er ditt ansvar å regelmessig se etter meldinger og gjøre de nødvendige ordningene for betaling innen 14 kalenderdager fra datoen for meldinger som ber om betaling eller faktura.

Tjenestene vi tilbyr kan omfatte å arrangere, forhandle eller på annen måte skaffe rabatter, rabatter eller senking av priser eller priser på dine finansielle eller andre produkter. Ved å abonnere på våre tjenester godtar du uttrykkelig at enhver påfølgende rabatt, reduksjon av priser eller priser på dine finansielle eller andre produkter som tilbys deg av den relevante tjenesteleverandøren, resulterer i at du har mottatt tjenesten fra oss og skal betale gebyrer i samsvar med disse vilkårene dersom du har oppnådd besparelser. En rabatt, reduksjon av priser eller priser som en del av en bredere, vanlig forretningsatferd hos tjenesteleverandøren din vil ikke utløse at gebyrene dine forfaller og skal betales med mindre vi kan demonstrere en aktiv rolle i å fremprovosere slik oppførsel hos din tjenesteleverandør.

Vi kan anbefale deg å bytte ditt økonomiske eller andre produkt til en alternativ tjenesteleverandør. Hvis og når forhandlinger med din nåværende finansielle eller andre tjenesteleverandør mislykkes, kan et slikt bytte være det beste alternativet for å oppnå lavere priser eller en bedre avtale. Ved å abonnere på våre tjenester godtar du uttrykkelig at inngåelse av en avtale med en alternativ tjenesteleverandør som er oppført eller anbefalt av oss, resulterer i at våre avgifter forfaller og skal betales av deg til oss i samsvar med disse vilkårene.

Hvis du ikke har abonnert på våre tjenester ved å signere fullmakten, kan vi ikke forhandle om nedprising, rabatter eller lavere satser eller priser for deg. Hvis du likevel har gitt oss tilstrekkelige detaljer om dine nåværende finansielle produkter for å vurdere tilgjengelige bedre alternativer i markedet for deg, kan vi henvende deg separat med et tilbud om å bytte ditt finansielle eller andre produkt til en alternativ tjenesteleverandør. Vi vil gjøre det klart for deg hvilke gebyrer som vil påløpe deg og hvordan de beregnes, og vil søke enighet fra deg.

Fornyelse

Med mindre annet er tydelig angitt på vår nettside eller digitale applikasjon vil våre abonnementer ha en automatisk fornyelse. Etter utløpet av en minimums- eller gjeldende bindingsperiode, kan abonnementene fortsette på ubestemt tid, og periodiske avgifter (dvs. månedlige eller kvartalsvise) vil fortsette å forfalle og betales, inntil vi mottar en kansellering fra deg.   Slike fornyelser vil ikke ha bindingstid og du kan da kansellere når det måtte passe.

Kansellering

 

Etter gjeldende «lock in» (se nedenfor), har du rett til å kansellere abonnementet ditt når som helst. Du tillater minst én ukes behandlingstid for oss, og vi vil slutte å belaste eventuelle gebyrer i måneden etter mottak av kanselleringen. Vi vil vanligvis ikke kunne tilby deg en pro-rata refusjon av gebyrer betalt i måneden etter mottak av kanselleringen.

Kanselleringsprosessen kan inkludere et alternativ for å “holde kontoen på vent” eller lignende. I slike tilfeller vil vi suspendere alle handlinger på dine vegne og slutte å handle under fullmakten, men vi vil lagre dataene dine i minst 12 måneder. Dine rettigheter under vår personvernerklæring vil ikke bli påvirket. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at vi skal hente tjenester på dine vegne igjen, trenger du ikke gi oss de samme dataene igjen .  Selvfølgelig, hvis du har rett til kansellering i henhold til loven i henhold til en såkalt avkjølingsperiode (vanligvis ikke lenger enn 14 dager etter det første abonnementet), vil vi refundere eventuelle gebyrer som belastes.

Din kansellering av abonnementet vil automatisk inkludere en tilbaketrekking av eventuelle fullmakter eller fullmakter gitt av deg til oss gjennom nettstedet eller den digitale søknaden, og vi vil slutte å ivareta interessene dine på dine vegne.

Med mindre annet er angitt i den digitale applikasjonen eller nettstedet, vil abonnementene dine være underlagt en minimumsperiode, noen ganger referert til som en “lock in” (vanligvis 12 måneder), hvor du ikke kan kansellere, og de gjeldende gebyrene vil forbli betalbare til slutten av en slik sperreperiode. Hvis du sender oss en forespørsel om kansellering i bindingstiden, vil vi behandle dette som en umiddelbar tilbakekalling av ethvert fullmakt eller fullmakt du har gitt oss, og vi vil slutte å forhandle på dine vegne. Forutsatt at vi har mottatt kanselleringen minst 30 kalenderdager før utløpet av bindingsperioden, vil vi kansellere abonnementet ditt fullstendig, og ingen flere gebyrer skal betales ved utløpet av bindingsperioden.

Du kan kansellere i den digitale applikasjonen (under “avtale”-ikonet) ved ganske enkelt å varsle oss om ditt ønske om å kansellere eller via e-post eller telefon på kontaktdetaljene nevnt nedenfor i disse vilkårene, og sørg for at du identifiserer deg selv og abonnementet du ønsker å avbryte.

I henhold til angrerettloven har du rett til å kansellere abonnementet ditt innen 14 dager fra vi har akseptert abonnementet ditt uten at det forfaller gebyrer. Dette kan du gjøre ved å sende oss en e-post til post@clinsj.no. Oppgi navnet ditt og oppgi «avbestilling innen 14 dager». En betimelig kansellering vil bli bekreftet av oss umiddelbart.

Clinsj forbeholder seg retten til å kansellere abonnementer hvis det er mistanke om svindel, etterligning, falsk identitet eller vesentlige unøyaktigheter i informasjonen som er gitt. Videre unnlatelse av å samarbeide av deg med forespørsler vi gjør i henhold til juridiske forpliktelser Clinsj har i forhold til finans- og hvitvaskingsbestemmelser og kjenn-dine-kunder-forpliktelser, kan føre til kansellering av tjenestene våre og der det anses relevant, varsler til regulatorer og myndigheter uten å nødvendigvis informere deg om slike varsler.

Hvis abonnementet ditt blir sagt opp av Clinsj vil du ha rett til å motta refusjon for enhver del av et abonnement som forblir ubrukt.

Endringer i nettsted og digitale applikasjoner

Clinsj forbeholder seg retten til når som helst å suspendere, endre eller modifisere – og legge til eller fjerne deler – av nettsiden vår og digitale applikasjoner. Slike endringer påvirker ikke tidligere aksepterte abonnementer. Gebyrer som gjelder for abonnementer som annonseres etter abonnementet ditt som akseptert av oss, vil ikke automatisk gjelde for abonnementet ditt.

Ansvar og skadeløsholdelse

Selv om vi streber etter høy kvalitet på tjenesten og bestreber oss på å oppnå konkrete fordeler for deg som vår kunde, gir vi ingen garantier, uttrykte eller underforståtte, overhodet angående noe objektivt resultat av bruken av tjenestene våre. Vi kan heller ikke gi noen garanti på nettsiden, den digitale applikasjonen eller programvaren som brukes eller gjøres tilgjengelig, som alle tilbys “som den er” og “som tilgjengelig” uten garanti om egnethet til formål eller uavbrutt tjeneste.

Du forstår og aksepterer at Clinsj ikke vil akseptere ansvar for tapt fortjeneste, tapte forretningsmuligheter, tap av omdømme, tap av data eller indirekte tilfeldige, følgeskader, spesielle eller straffbare skader som følge av tjenestene, inkludert bruk av oss av fullmaktene gitt i enhver fullmakt. Forpliktelser på Clinsj i forbindelse med denne kontrakten og fullmakten vil i alle tilfeller være begrenset til det totale beløpet av salærer du faktisk har betalt for tjenestene , eller kr 5.000 ,-, avhengig av hva som er lavere.

Endringer i vilkårene

Vi kan fra tid til annen gjøre endringer i disse vilkårene for bruk for å passe utviklingen av tjenester, juridiske eller regulatoriske endringer eller endringer i forretningsmiljø. Når vi mener at endringene er vesentlige og kan påvirke din vurdering av tjenestene våre og fordelene de kan gi deg, vil vi varsle deg om slike endringer. Du vil bli tildelt tid til å gjennomgå og om nødvendig sende en kansellering, før slike vesentlige endringer trer i kraft. Hvis du bruker nettsiden eller den digitale applikasjonen etter å ha blitt varslet om vesentlige endringer, godtar du at de trer i kraft slik de ble varslet til deg.

Overdragelse av avtale

Avtalen angitt i disse bruksvilkårene er personlig for deg og dine rettigheter og forpliktelser i henhold til disse bruksvilkårene kan ikke tildeles, underlisensieres eller på annen måte overføres. Clinsj forbeholder seg retten til å overdra avtalen i disse vilkårene til en tredjepart.

Alternativ tvisteløsning

Vi oppfordrer deg til å kontakte oss direkte med klager og innsigelser. Dersom vi ikke kan komme til en tilfredsstillende løsning innen rimelig tid, kan du klage til Forbrukerrådet om en alternativ tvisteløsning via denne nettsiden: https://www.forbrukertilsynet.no/har-du-en-klage

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse bruksvilkårene skal være underlagt norsk lov.

Du godtar at domstolene i Oslo skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre eventuelle tvister vi ikke på annen måte kan løse, som kan oppstå fra, under eller i forbindelse med disse bruksvilkårene.

Hvordan kontakte oss

For alle saker vennligst kontakt oss på: post@clinsj.no

Vi hører gjerne fra deg!

Du fortjener en god rente

Kom i gang – sjekk hva som egentlig er en rettferdig rente for ditt boliglån og finn ut hvor mye du kan spare. 

Hopp rett ned til innholdet