Ytterligere informasjon for bankene

Informasjon til banken​

Om vår rolle som finansrådgiver til boliglånskunder.

Vi har ingen interesse av at kunden bytter husbank.

Men vårt oppdrag fra kunden er å skaffe dem en rettferdig rente – enten der de er, eller fra markedet.

Bare noen bytter bank og de bytter igjen og igjen

Slike «byttekunder» har høyere operasjonelle kostnader enn andre. De har også lavere cross sales siden de typisk har forskjellige produkter hos forskjellige leverandører. Disse ca. 14 % kundene har typisk mye dårligere «life time value» enn de 86% som er lojale. Våre kunder er ikke typiske «bytte» kunder – det er derfor de benytter vår tjeneste.
Vi ønsker at kundene blir der de er – med en rettferdig rente. For riktig prisede kunder støtter vi arbeidet som banken allerede gjør for å øke kundetilfredstilhet og kundelojalitet. For kunder som er feilpriset gir vi banken mulighet til å korrigere.

Hvordan fungerer tjenesten?

De kundene som allerede har en rettferdig rente hos banken sin får også beskjed om det. Ekstern validering av bankens rente gir økt kundetilfredshet.

Vi vet det er kostbart å forhandle rente

Vi forhandler bare der renten ikke samsvarer med hva den type risiko prises for ellers i markedet.  Det øker effektiviteten for alle parter.

Kunderådgivere bruker tid på negative forhandlinger i stedet for på verdiskapende aktivitet. Kundetilfredshet reduseres hos kunder som føler de forhandle med banken – uansett resultat. Mer enn 90% av kunder som har flyttet bank grunnet prising kommer aldri tilbake – og enda verre: De sprer et negativt budskap til andre kunder. Vi bytter disse negative kundesamtalene med en profesjonell samtale med oss.

Å holde på gode kunder er god forretning

  • Beholder verdien av eksisterende lån
  • 5X billigere enn å finne nye kunder
  • Sikrer fremtidig business – 86% bruker sin eksisterende bank når de låner på nytt
  • Skaper økt «cross sales» – 40% høyere
  • Fornøyde kunder 
  • Operasjonell effektivitet – ansatte bruker tid på nye kunder isteden for å bruke tid på å stenge ned og flytte kunder

Beholder verdien av eksisterende lån

5X billigere enn å finne nye kunder

Sikrer fremtidig business – 86% bruker sin eksisterende bank når de låner på nytt

Skaper økt «cross sales» – 40% høyere

Fornøyde kunder 

Operasjonell effektivitet – ansatte bruker tid på nye kunder isteden for å bruke tid på å stenge ned og flytte kunder

En rettferdig rente er forankret i regelverket

Tjenesteyterens alminnelige plikter: Vilkårene i tilbudet må ikke innebære en usaklig forskjellsbehandling av kunden sammenlignet med vilkår tjenesteyteren tilbyr tilsvarende kunder.

Skip to content