Clinsj sparer deg!

Hvordan beregner vi hvor mye Clinsj potensielt kan spare deg?

Clinsj finkjemmer markedet hver dag for å finne alle tilbudene i markedet.

Deretter vurderer vi hvilke tilbud er tilgjengelig for deg og dine forhold, og beregner hvordan du ligger an i forhold til de beste tilbudene i markedet og setter en målsetting for hva en rettferdig rente / rettferdig gebyr for deg er.   Dersom det er en meningsfull besparelse så starter vi automatisk med å reforhandle lånet ditt.  

For å beregne mulig besparelse ser vi både på hvor mye kan du spare i løpet av 12 måneder og hvor mye kan du spare over 30 år – et helt låns løpetid.

Vi gjør dette i en tre stegs prosess:

Beregn hvor mye dagens lån vil koste på dagens rente og gebyr nivå​

Beregn hvor mye det ville koste i rente med et lån som møter vår målsetting​

Se på forskjellen mellom disse​

Hvordan beregner vi hvor mye lånet mitt vil koste?

Når vi regner ut hvor mye et lån koster deg lager vi en nedbetalingsplan for det eksisterende lånet ditt.

For sammenligningens skyld så ser vi på annuitetslån (der du betaler samme beløp i hele lånets løpetid), og at lånet går over 30 år.   I nedbetalingsplanen tar vi også hensyn til evt gebyrer som påløper.

Når vi benytter vår sjablon sammenligning så ber vi ikke om din rente som sådan, isteden tar vi den renten som er oppgitt av banken din på Finansportalen for et vanlig lån innen 85% sikkerhet.    Når du går igjennom den mer detaljerte løsningen vår så benytter vi den faktiske renten du oppgir på lånene dine.

Når vi utarbeider en tilbakebetalingsplan så beregner vi hva du vil betale i kostnader, og hvor mye du betaler i avdrag og hva som er restgjelden din etter at du har betalt basert på dagens situasjon.

Når vi har gjort dette så kan vi summere opp de totale kostnadene over lånets løpetid.    Denne sammenstillingen vil være identisk med den du vil få fra banken din.

Hvordan finner dere den alternative sammenlignings renten?

Clinsj sjekker alle offisielle tilbud i markedet hver dag fra Finansportalen.  I tillegg så inkluderer vi spesielle tilbud vi er kjent med via vår virksomhet.

Når vi har nok informasjon fra deg så kan vi benytte det til å gå igjennom hele vår database og finne de tilbudene i markedet som er tilgjengelig for deg.   Så velger vi det beste tilbudet du kan sannsynligvis oppnå i dag basert på dine data.

Når du går gjennom vår sjablon beregning så finner vi den beste tilbudet i markedet innenfor 85% sikkerhet som er tilgjengelig for alle.

Hvordan beregner dere kostnaden for det alternative lånet?

Vi beregner deretter hvordan tilbakebetalingsplanen ville se ut dersom du fortsatte å betale det samme beløpet som du gjør i dag, men med oppdaterte renter og gebyrer.     

Dette fordi at lavere rente og gebyrer ikke bare betyr lavere innbetaling, det betyr at du kan betale tilbake lånet fortere og sparer da renter også på dette.  Du betaler selvfølgelig ikke noen renter eller gebyrer etter at gjelden er fullt ut tilbakebetalt.

Vi sammenligner det totale beløpet av kostnader du vil betale i et slikt alternativ scenario og sammenligner det med hvor mye du skal betale med det lånet du har nå.

Besparelsen er forskjellen mellom kostnaden ved lånet du har og dette alternative lånet.

Hvorfor benytter dere samme månedsbeløp på lånene?

Å sammenligne to boliglån til forskjellige renter ved å bruke samme annuitetsbetalinger en nyttig tilnærming fordi den gir mulighet for en mer direkte og meningsfull sammenligning mellom de to lånealternativene.

Vi har valgt denne metoden fordi:

Standardisert sammenligning: Når du bruker samme annuitetsbetaling for begge boliglånene, standardiserer du i hovedsak sammenligningen. Det betyr at du vurderer boliglånene under identiske forhold når det gjelder den månedlige økonomiske forpliktelsen, noe som gjør det lettere å vurdere og sammenligne dem.

Fokus på rente: Ved å holde den månedlige betalingen konstant, isolerer du effekten av renten på den totale kostnaden for boliglånet. Dette lar deg direkte se hvordan ulike renter påvirker den totale lånekostnaden. Den fremhever kostnadsbesparelsene forbundet med lavere renter og gjør det klart hvilket boliglån som er mer kostnadseffektivt over tid.

Bedre beslutningstaking: Sammenligning av boliglån med samme månedlige betaling hjelper låntakere med å ta informerte beslutninger basert på deres budsjett og økonomiske mål.  

Åpenhet: Ulike betalingsbeløp for ulike boliglån kan skjule den sanne kostnaden ved å låne og gjøre det utfordrende å sammenligne lånealternativer. En standardisert betaling gjør sammenligningen mer oversiktlig, da den gir et klart bilde av den økonomiske forpliktelsen som kreves for hvert boliglån.

 

Effektiv for budsjettering: For låntakere forenkler det å ha en konsistent månedlig betaling budsjettering og økonomisk planlegging. De kan planlegge sine månedlige utgifter med tillit, vel vitende om at boliglånsbetalingen vil forbli den samme gjennom hele låneperioden.

 

Epler-til-epler-sammenligning: låntakere blir ofte presentert med ulike boliglånsalternativer med ulike renter og vilkår. Å sammenligne boliglån med ulike betalingsbeløp kan være forvirrende og kan føre til suboptimale beslutninger. Standardisering av sammenligningen med like månedlige betalinger sikrer at du sammenligner epler med epler.

Oppsummert, sammenligning av boliglån til forskjellige renter ved bruk av samme annuitetsbetaling forenkler beslutningsprosessen, gir mulighet for en direkte vurdering av rentepåvirkning, øker åpenheten og gjør det mulig for låntakere å ta informerte valg basert på deres økonomiske forhold og mål. Det er en praktisk tilnærming som muliggjør en mer meningsfull sammenligning av lånealternativer.

Som låntaker ser du både hvor mye du sparer i penger og i tid ved en forbedret rente.

Tilbakebetalingsprofil

Vi sammenligner deretter med hva gjelden din ville være dersom du fortsatte å betale det samme beløpet som er beregnet ovenfor, men med en lavere rente.

Skip to content